מה ניתן ללמוד על אותנטיות בניהולמנהל בארגון צריך להציג אישיות אותנטיות ביחסיו מול העובדים.בתוך חדר החקירה נמצא החוקר והנחקר וכן גם כל מערכת היחסים שביניהם, כישות נפרדת. הימים הראשונים מתוך פרק הזמן הארוך שהחוקר מבלה במחיצת הנחקר בחדר החקירה מוקדשים בעיקרם לבניית צעדי...

קראו עוד